Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Charakteristika

Rozdělení

Základní charakteristiky hvězd lze rozdělit do dvou základních skupin – na vnitřní a vnější parametry. Vnější charakteristiky dělíme na relativní (vzdálenost a hvězdná velikost), protože závisí na poloze pozorovatele, a absolutní.
Vnitřní charakteristiky jsou pouze dvě, a to centrální teplota a tlak.

Vnější

Vnitřní

Hvězdná velikost

Centrální teplota

Vzdálenost

Centrální tlak

Spektrální třída

 

Efektivní teplota

 

Magnituda

 

Rozměr

 

Hmotnost

 

Chemické složení

 

Vlastní pohyb

 

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)