Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Charakteristika

Vzdálenost

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Udává vzdálenosti mezi dvěma body v prostoru.
Základní jednotkou je metr, zkratka m.
V astronomii se používají jednotky vedlejší nebo speciální – astronomická jednotka (AU), světelný rok (ly) a parsek (pc).

astronomická jednotka, značka AU
Průměrná vzdálenost Země od Slunce. 1 AU = 149,6×106 km.

světelný rok, značka ly
Vzdálenost, kterou světlo ulétne za jeden rok. 1 l.y. = 9,46×1012 km.

parsek (paralaktická sekunda), značka pc
Vzdálenost, ze které by poloměr oběžné dráhy Země byl kolmo k zornému paprsku vidět pod úhlem 1". 1 pc = 30,9×1012 km = 3,27 l.y.

Nejbližší hvězdy

Hvězda 

Vzdálenost

Slunce

8 minut

Proxima Centauri

4,27 l.y.

Alfa Cent A

4,31 l.y.

Alfa Cent B

4,31 l.y.

Barnardova šipka

6,0 l.y.

Wolf 359

8,1 l.y.

Lalande 21185

8,2 l.y.

Sírius

8,6 l.y.

Luyten 726-8

8,6 l.y.

Ross 154

9,6 l.y.

Ross 248

10,3 l.y.

eps Eridani

10,7 l.y.

Ross 128

10,8 l.y.

Luyten 789-6

11,1 l.y.

Groomgridge 34

11,3 l.y.

eps Indi

11,3 l.y.

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)