Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Vývoj a stadia

HR Diagram

Popis k HR Diagramu na obrázku:

 • 1-2 protohvězda, smršťování volným pádem, zvyšování teploty
 • 2 rovnováha gravitace a tlaku látky
 • 2-3 pomalé smršťování při rovnováze
 • 3 zapálení TJ reakcí, „pobyt“ na hlavní posloupnosti
 • 3-4 dohoření H v jádře
 • 4-5 smršťování jádra, zvyšování teploty
 • 5 zapálení H ve slupce kolem jádra
 • 5-6 hoření H ve slupce, zvyšování hmotnosti He jádra
 • 6 zapáleni He v jádře, červený, žlutý oranžový obr
 • 6-7 rozpínání a chladnutí obalu -> únik hmoty
 • 7 dohoření He v jádře, smršťování jádra, zapálení He v obálce, ... atd. až po skupinu železa
 • 8 -> stadia pulsací, gravitační smršťování.

Začátkem tohoto století se dva astronomové (nezávisle na sobě) pokusili vytvořit řád rozmanitosti typu hvězd. Ejnar Hertzsprung (z Holandska) a Henry Norris Russel (z USA) vypracovali Hertzsprung-Russelův diagram (zkráceně HR diagram), který zobrazuje závislost povrchové teploty na její jasnosti s ohledem na vzdálenost od nás. Většina hvězd včetně Slunce se soustřeďuje do pásu táhnoucího se zleva doprava celým diagramem a nazývá se hlavní posloupnost. Tyto hvězdy se často nazývají trpasličí, přestože některé jsou 20krát větší a 20 000krát jasnější než Slunce. Na diagramu je na vodorovné ose uvedena povrchová teplota v kelvinech (roste zprava doleva) a na svislé ose je zářivost hvězdy(množství energie vyzářené hvězdou za jednotku času).
V tomto diagramu vystupují tyto typy hvězd: červení trpaslíci, bílí trpaslíci (white dwarfs), červení obři (giants) a veleobři (supergiants). Červení trpaslíci - nacházejí se v chladné a slabě zářící oblasti konce hlavní posloupnosti. Jsou nejobvyklejším typem hvězd a jsou menší než je naše Slunce. Mají životnost až desítky miliard let.

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)