Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Vývoj a stadia

Hvězdy na hlavní posloupnosti

Hvězdy stráví na hlavní posloupnosti (HP) asi 85 % svého života. V tomto stádiu je pro ně charakteristické:
- energie je čerpána z termonukleární fúze
- poloha hvězdy na HP je téměř neměnná, závisí na hmotnosti a složení hvězdy
- horizontální změna polohy je možná pouze u těsných dvojhvězd,vertikální změna polohy je v průběhu vývoje běžná.

(Na obrázku vidíte: Změna polohy hvězdy na hlavní posloupnosti - U hvězdy (1), tedy hvězdy na hlavní posloupnosti nulového věku, dochází v průběhu vývoje k posunu doprava nahoru (2). Hvězda zvyšuje svůj zářivý výkon. Příčinou tohoto jevu je změna chemického složení ve hvězdě:

Hvězda na počátku spaluje v jádře H na He. Jádro se plní héliem až je jádro celé z hélia a vodíkové hoření probíhá ve vrstvě okolo jádra, zásoby vodíku se sníží. Produkce energie se zvyšuje. V oblasti hélia roste molární hmotnost a tím dochází k poklesu tlaku a růstu teploty. S klesajícím tlakem se zvyšuje přísun hmoty z okolí (H).

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)