Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Vývoj a stadia

Přechod z HP do oblasti obrů

Hvězda na počátku spaluje v jádře H na He. Jádro se plní héliem až je jádro celé z hélia a vodíkové hoření probíhá ve vrstvě okolo jádra, zásoby vodíku se sníží. Produkce energie se zvyšuje. V oblasti hélia roste molární hmotnost a tím dochází k poklesu tlaku a růstu teploty. S klesajícím tlakem se zvyšuje přísun hmoty z okolí (H). (obrázek pod článkem č.1)

V héliovém jádře se zapálí 3 α cyklus (He → C). Dochází k mohutnému zvětšení obálky a z hvězdy se stává obr.
Struktura hvězdy: (obr. 2)

(Obr. 3) Tato "cibulová struktura" nekončí u uhlíku a kyslíku v jádře, ale dále pokračuje. Zastaví se až u železa.

Poslední komentáře
08.02.2007 00:38:39: Tak tohle je krásná stránka...všechno přehledné a ne jen zkopírované od někud z netu.Opravdu vás obd...
 
Těším se na další návštěvu... ;-)