Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Sluneční soustava

Sluneční soustava je součástí naší Galaxie. Vědci se domnívají, že Sluneční soustava vznikla před 5 miliardami let. Zhruba před 4,9 miliardami let se obrovský oblak plynu a prachu počal smršťovat. Smršťování ještě urychlil výbuch blízké hvězdy - supernovy. Z oblaku se stal rotující disk, v němž vznikly zárodky budoucího Slunce a planet. O mnoho milionů let později začalo uprostřed oblaku svítit Slunce a z okolních těles se vytvořily planety, které kolem Slunce obíhají. Původní Sluneční soustava byla vířící směs plynů a kamenných ůlomků, které naráželi do planet a jejich měsíců, a vytvářely na nich krátery, které můžeme vidět dodnes např. na Měsíci. Naše Sluneční soustava se skládá z devíti planet, pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupitera, komet, asteroidů, meteroidy a  mezihvězdného prachu. Planety obíhají kolem Slunce po téměř kruhových drahách až na poslední planetu, Pluto. To způsobuje že se kříží dráha Neptunu s Plutem a Neptun se tak stává na 22 let poslední planetou Sluneční soustavy. Některé z planet mají také vlastní oběžnice - měsíce. Planety blízké Slunci - vnitřní planety (Merkur, Venuše, Země, Mars) jsou pevné, kamenné. Vzdálené planety - vnější (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) jsou velké a převážně plynné. Pluto se vzhledem k malé velikosti a velkému sklonu dráhy za planetu nepovažuje. Celá soustava putuje vesmírem a pohromadě ji drží obrovskou gravitační silou Slunce.

Posledni komentare
17.05.2008 14:49:25: chcete vedet jak se da vydelavat na netu ? jen pomci klikani na reklamy jen po dobu 10min podrobny n...
20.03.2008 08:51:09: já bejt tebou,tak tam dam trpaslicí planety,mlhoviny,galaxie a černé díry.když tak se podívej na můj...
18.06.2007 11:37:36: hrajete webgame tady je moje aliance www.jenik.osoba.cz a tohle jsou moje stránky o simponech www.si...
18.06.2007 11:13:43: Dobrá stránka....good....ale dneska je už Sl Soustava skládaná enom z 8 planet....smiley${1}

Již odedávna lidé pozorovali oblohu a snažili se objevovat stále nové teorie. Původně si mysleli, že Země je velká placka (nebo pizza) a pokud se někdo dostane na její okraj, spadne dolů. Později byla přijata teorie o kulatosti Země, ale lidé si mysleli, že jsme středem vesmíru. Trvalo celá staletí, než jsme se dopracovali k dnešnímu výsledku.

Ve 4.století př.n.l. Aristoteles jednoznačně přijal geocentrický systém, že Země je středem vesmíru a dokázal jeho platnost.

Ve 3.století př.n.l. vyslovil starořecký učenec Aristarchos na základě pozorování zatmění Slunce a Měsíce domněnku, že Země obíhá kolem Slunce. Jeho návrh však nebyl uznán. Tuto domněnku potvrdil až italský učenec Galileo Galilei, když jako první pozoroval oblohu dalekohledem. Ale ani jemu se nepodařilo ji prosadit.

Kolem r. 200 př.n.l. Apolónius z Pergy a Hipparchos vytvořili nové prvky pohybu planet. Pozeději na ně navázal Ptolemaios, který je zahrnul do svého kosmologického systému - geocentrického modelu vesmíru. Tento model se spolu s Aristotelovou fyzikou stal základem pro další generace.

Až polský astronom Mikuláš Koperník (19.2.1473 - 24.5.1543) ve svém díle De revolutionibus orbium caelestium (Oběhy nebeských sfér) zveřejnil svou heliocentrickou soustavu (přiřadil všechny pozorované pohyby těles ve vesmíru Zemi, předpokládal dokonce i rotaci Země kolem své osy). Tímto svým dílem se zasloužil o formování správného heliocentrického systému.

Jelikož se však planety nepohybují po ideálních kružnicích (bylo nutno provádět značné korekce jejich pohybů), nebyla tato teorie hned a bez výhrad přijata. Tycho de Brahe (1546 - 1601) si raději vytvořil novou soustavu, aby nemusel přistoupit na Koperníkův systém. Díky jeho přesným měřením však Johannes Kepler (27.12.1571 - 15.11.1630) potvrdil platnost heliocentrického systému a zjistil, že se planety pohybují po eliptických drahách kolem Slunce.

Posledni komentare
29.06.2007 19:46:05: perfektná stránka, radim ti zrusit to s tou nekompletnostou na homepage prosim pozri na moju www.ch...
29.06.2007 19:42:21: asi tak
14.06.2007 13:22:50: x: Zdravím,nabízím 95 000 kreditů (webgardenzone )za 100kč,více na codre5@seznam.cz
11.06.2007 15:34:12: Nojo, vy debilové co jenom nadávaj. Taková hezká stránka a je o pravdě. Moc se mi líbí.smiley${1}

Sluneční soustava v číslech

Planeta

Průměrná vzdálenost od Slunce *

Hmotnost (v jednotkách hmotnosti Země)

Doba rotace

Doba oběhu

Merkur

0,387

0,055

58,65 dne

87,97 dne

Venuše

0,723

0,815

243,16 dne

224,70 dne

Země

1,0

1,0

23,93 hodiny

365,26 dne

Mars

1,524

0,107

24,6 hodiny

686,98 dne

Jupiter

5,203

318

9,9 hodiny

11,86 let

Saturn

9,539

95

10,5 hodiny

29,46 let

Uran

19,18

14,5

17,2 hodiny

84,01 let

Neptun

30,06

17,2

16,1 hodiny

164,8 let

* krát průměrná vzdálenost Země od Slunce (149,6 milionů kilometrů)
 
Těším se na další návštěvu... ;-)