Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Sluneční soustava

Domněnky vědců o Sluneční soustavě

Již odedávna lidé pozorovali oblohu a snažili se objevovat stále nové teorie. Původně si mysleli, že Země je velká placka (nebo pizza) a pokud se někdo dostane na její okraj, spadne dolů. Později byla přijata teorie o kulatosti Země, ale lidé si mysleli, že jsme středem vesmíru. Trvalo celá staletí, než jsme se dopracovali k dnešnímu výsledku.

Ve 4.století př.n.l. Aristoteles jednoznačně přijal geocentrický systém, že Země je středem vesmíru a dokázal jeho platnost.

Ve 3.století př.n.l. vyslovil starořecký učenec Aristarchos na základě pozorování zatmění Slunce a Měsíce domněnku, že Země obíhá kolem Slunce. Jeho návrh však nebyl uznán. Tuto domněnku potvrdil až italský učenec Galileo Galilei, když jako první pozoroval oblohu dalekohledem. Ale ani jemu se nepodařilo ji prosadit.

Kolem r. 200 př.n.l. Apolónius z Pergy a Hipparchos vytvořili nové prvky pohybu planet. Pozeději na ně navázal Ptolemaios, který je zahrnul do svého kosmologického systému - geocentrického modelu vesmíru. Tento model se spolu s Aristotelovou fyzikou stal základem pro další generace.

Až polský astronom Mikuláš Koperník (19.2.1473 - 24.5.1543) ve svém díle De revolutionibus orbium caelestium (Oběhy nebeských sfér) zveřejnil svou heliocentrickou soustavu (přiřadil všechny pozorované pohyby těles ve vesmíru Zemi, předpokládal dokonce i rotaci Země kolem své osy). Tímto svým dílem se zasloužil o formování správného heliocentrického systému.

Jelikož se však planety nepohybují po ideálních kružnicích (bylo nutno provádět značné korekce jejich pohybů), nebyla tato teorie hned a bez výhrad přijata. Tycho de Brahe (1546 - 1601) si raději vytvořil novou soustavu, aby nemusel přistoupit na Koperníkův systém. Díky jeho přesným měřením však Johannes Kepler (27.12.1571 - 15.11.1630) potvrdil platnost heliocentrického systému a zjistil, že se planety pohybují po eliptických drahách kolem Slunce.

Poslední komentáře
29.06.2007 19:46:05: perfektná stránka, radim ti zrusit to s tou nekompletnostou na homepage prosim pozri na moju www.ch...
29.06.2007 19:42:21: asi tak
14.06.2007 13:22:50: x: Zdravím,nabízím 95 000 kreditů (webgardenzone )za 100kč,více na codre5@seznam.cz
11.06.2007 15:34:12: Nojo, vy debilové co jenom nadávaj. Taková hezká stránka a je o pravdě. Moc se mi líbí.smiley${1}
 
Těším se na další návštěvu... ;-)