Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Mars

Mars

Mars, známý jako Rudá planeta, je v pořadí čtvrtým tělesem Sluneční soustavy. Ze Země se Mars jeví jako jasný načervenalý objekt, který patří mezi nejjasnější tělesa na obloze. Jeho význačnost spočívá v tom, že v minulosti, ale i dnes lidé spojují tuto planetu s mimozemsko formou života. Nedávné výzkumy (1996) meteoritu z povrchu Marsu, nalezeného v Antarktidě, připouštěli existenci života na Marsu před 3,8 miliardami let. Další podrobné průzkumy tohoto meteoritu tuto domněnku nepotvrdily. Ani s dnešními poznatky ze sond nemůžeme tuto otázku zcela potvrdit ani vyvrátit. Rozpětí teplot, které dnes na Marsu panují (zima ne větší než na Antarktidě, s teplotou -130°C až +17°C, nad nulu vystupují jen velmi zřídka), by bylo snesitelné pro některé primitivní formy života, žijící na Zemi. Mars má dva měsíce (dále v této kategorii).

Svůj červený povrch získala planeta díky svým rozsáhlým pouštím oxidu železa, proto můžeme říci, že je planeta "zrezlá". Díky své barvě také získala jméno (Mars - podle boha válek). Při bouřích, které jsou na Marsu velmi časté, se zvedá červený prach do atmosféry a rozprašuje se po celém povrchu planety. Na Marsu se také nalézá největší sopka Sluneční soustavy - Olympus Mons. Tyčí se do výše 24 km nad povrchem planety, 550 km široká, kráter o průměru 72 km. Charakteristické pro Mars jsou systémy kaňonů, způsobené pohybem kůry.

Atmosféra planety Mars je zcela odlišná od atmosféry naší Země. Je složena zejména z oxidu uhličitého (95%) s malým množstvím ostatních plynů. Atmosféra na Marsu obsahuje pouze jednu tisícinu vody v porovnání se Zemí, přesto toto množství je schopné zkondenzovat a vytvořit oblačnost, která se vznáší vysoko v atmosféře nebo víří okolo svahů ohromných sopek. V údolích se mohou v časných ranních hodinách utvářet místa s mlhou. V místech, kde se vyskytoval přistávací modul sony Viking, se každou zimu objevila tenká vrstva zmrzlé vody. Je zřejmé, že v minulosti mohla hustá atmosféra planety umožňovat proudění vody na povrchu tak, jak pozorujeme na Zemi. To, že kdysi byly na planetě velké řeky naznačují věrohodně vypadající soutěsky, pobřeží, koryta řek a různé ostrovy. Jak tedy Mars ztratil svoji atmosféru? Možných vysvětlení je několik: ztráta magnetického pole, zmírnění sopečné činnosti, únik částic z atmosféry nebo srážka planety s kosmickým tělesem. Mars by se mohl stát v budoucnosti druhým tělesem po Měsíci, na které člověk osobně vstoupí.

Poslední komentáře
04.12.2007 14:32:12: smiley${1}smiley${1}smiley${1}
03.10.2007 18:45:52: smiley${1}
09.09.2007 07:46:51: www.fero.7x.cz
25.08.2007 23:06:51:
 
Těším se na další návštěvu... ;-)