Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Mars

Základní data

Základní data o Marsu

Hmotnost

6,4×1023 kg

Průměr

6794 km × 6751 km

Hustota

3930 kg m−3

Povrchová teplota

–130oC až +17oC

Povrchový tlak

590 Pa až 1400 Pa

Sklon rotační osy

24°

Doba otočení kolem osy

24h 39min

Doba oběhu kolem Slunce

687 poz. dní

Vzdálenost od Slunce

(207 až 249)×106 km

Průměrná oběžná rychlost

24 km/s

Excentricita dráhy

0,093

Inklinace dráhy

1°05'59,28"

Gravitační zrychlení

3,725 ms-2

Úniková rychlost

5,024 ms-1

Počet měsíců

2

Rozměry Phobose

22×19 km

Rozměry Deimose

15×12×11 km

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)