Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Merkur

Merkur

Merkur je planeta nejbližší Slunci a po Plutu druhá nejmenší ve Sluneční soustavě. Je to skalnatá planeta posetá krátery stejně jako náš Měsíc. Má jen velmi řídkou atmosféru, tvořenou hlavně sodíkem, se stopami vodíku a helia, ale dá se říct, že je téměř bez atmosféry. Slunce se na Merkuru jeví 2,5x větší než ze Země, ale obloha zůstává přesto dále černá díky tomu, že amosféra nezpůsobuje žádný rozptyl světla. Vzhledem k pomalé rotaci Merkuru kolem vlastní osy trvá den na Merkuru dvakrát déle než oběh Slunce. Merkur se otočí kolem vlastní osy jednou za 59 našich dní. Jeho doba oběhu kolem Slunce trvá 88 dní. Tento poměr způsobuje, že od jednoho svítání na Merkuru ke druhému uplynou dva Merkurovy roky (176 našich dní). Jde o příklad vázané rotace (spinorbitální interakce) způsobené slapovými silami. Dráha Merkuru kolem Slunce je protáhlá elipsa, jejíž stáčení v minulém století vysvětlovali astronomové existencí jiné planety. V roce 1916 vysvětlila stáčení dráhy Merkuru Einsteinova teorie relativity.

Povrch Merkuru je velmi starý a pokrytý krátery. Obsahuje prohlubně vytvořené mnohonásobnými dopady a mnoho lávových toků. Velikost kráterů se pohybuje od 100 metrů (nejmenší rozlišitelný útvar na snímcích sondy Mariner 10) až do 1 300km. Největší z nich, pánev Caloris, má průměr 1250 km. Mají různé stupně zachování původního tvaru. Některé krátery jsou mladé s ostrými hranami a jasnými paprsky, které z nich vyčnívají. Merkurovy oválné, prachem pokryté kopce jsou nahlodávány erozivní činností dopadajících meteoritů, kterými je povrch neustále bombardován. Stěny geologických zlomů a rozsedlin povstávají na výšku několika kilometrů a táhnou se v délce stovek kilometrů. Teplotní rozdíly na Merkuru jsou největší v celé Sluneční soustavě, od 90 K (-180°C) na straně odvrácené od Slunce, až po 700 K (asi 430°C) na straně vystavené slunečním paprskům. Merkur je na obloze velmi těžké spatřit, neboť vychází a zapádá blízko Slunce.

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)