Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Neptun

Poslední planetou Sluneční soustavy je modrá planeta Neptun. Neptun je typickým představitelem planety zvané plynný obr. Je nejmenší z plynných planet a  tvoří ji také vodík a helium. Neptun je téměř stejně velký jako Uran, ale přesto, že je mnohem dále od Slunce, jeho teplota je o něco vyšší (-213°C). Neptun má v nitru vlastní zdroj energie, podobně jako Jupiter a Saturn. Atmosféra má pásovitou strukturu , rotace je diferenciální s průměrnou periodou 19 hodin. Vlastní rotační perioda planety je 16 hodin, atmosféra tedy vzhledem k povrchu rotuje retorgrádně. V atmosféře se nachází obří anticyklóny, například Malá a Velká temná skvrna. Atmosféra má svoji zelenomodrou barvu, v horních vrstách převládá vodík a helium. Modrozelené zabarvení je způsobeno, podobně jako u Uranu, stopami metanu. Rychlosti větru naměřené sondou Voyager 2 přesahují 2000 km/h.

Parametry dráhy z poruch trajektorie Uranu spočetli nezávisle U.L´Verrier a J.C.Adams. Vlastní planetu v blízkosti předpovězené polohy nalezl 23.9.1846 J.Galle. Podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Magnetické pole má dipólový charakter, osa je skloněna o 47° vzhledem k rotační ose a posunutá od středu o 0,55 R. Detekovány slabé polární záře (Voyager 2).

Posledni komentare
02.03.2009 13:30:38: ja chci hry ne vesmir ty blbe blbe
Základní data o Neptunu

Hmotnost

1,0×1026 kg

Průměr

49 500 km

Hustota

1770 kg m−3

Povrchová teplota

– 213°C

Doba otočení kolem osy

16 h 7 min

Doba oběhu kolem Slunce

165 let

Průměrná vzdálenost od Slunce

4,5 miliard km

Počet měsíců

11

Posledni komentare
26.03.2008 19:56:14: aoj je to fakt dost dobrý smiley${1}

1846 - Objev Neptunu J.Galle, objev Tritonu W.Lassel.

1949 - Objev Nereidy (J.C.Adams, G.Kuiper)

1984 - Objev prstenců při zákrytu hvězdy planetou

1989 - Průlet Voyageru 2 kolem Neptunu, průzkum jeho prstenců a měsíců, objev šesti měsíců

2002 - Objev tří měsíců (M.Holman a J.J.Kavelaars)

Neptun má čtyři tenké prstence a jedenáct měsíců, Triton a Nereida byly známé před příletem Voyageru. Triton je největším měsícem, je přibližně stejně veliký jako náš měsíc a má velmi řídkou dusíkovou atmosféru. Krouží kolem Neptunu v opačném směru než rotuje planeta. Pravděpodobně byl Neptunem zachycen dodatečně. Třetinu měsíce tvoří led (hustota jen 2 g/cm3). Sonda Voyager naměřila na Tritonu teplotu pouze 38K. Jeho povrch je pokryt tenkou vrstvou zmrzlého metanu a dusíku. Triton má spolu se Zemí, Venuší a Io sopky. Na tomto měsíci však chrlí místo lávy tekutý dusík. Měsíc Nereida má mimořádně exocentrickou dráhu a jedná se asi o zachycené těleso. Ostatní měsíce jsou malá tělesa soustředěná v rovině rovníku

Posledni komentare
08.10.2007 19:34:23: smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley[08][16][15][17][04]...
08.10.2007 19:33:57: dost dobre rady do zivotasmiley${1}
08.10.2007 19:33:04: smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley[08][16][15][17][04]...
Měsíce Neptunu (11)

Jméno

Průměr

Vzdálenost

Naiad (1989)

50 km

48 000 km

Thalassa (1989)

90 km

50 000 km

Galatea (1989)

140 km

52 500 km

Despina (1989)

160 km

62 000 km

Larissa (1989)

200 km

73 600 km

Proteus (1989)

420 km

117 600 km

Triton (1846)

2 705 km

354 760 km

Nereid (1949)

340 km

5 513 400 km

S/2002 N2 (2002)

(30÷40) km

20 151 310 km

S/2002 N3 (2002)

(30÷40) km

21 365 410 km

S/2002 N1 (2002)

(30÷40) km

21 990 950 km

 
Těším se na další návštěvu... ;-)