Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Neptun

Neptun

Poslední planetou Sluneční soustavy je modrá planeta Neptun. Neptun je typickým představitelem planety zvané plynný obr. Je nejmenší z plynných planet a  tvoří ji také vodík a helium. Neptun je téměř stejně velký jako Uran, ale přesto, že je mnohem dále od Slunce, jeho teplota je o něco vyšší (-213°C). Neptun má v nitru vlastní zdroj energie, podobně jako Jupiter a Saturn. Atmosféra má pásovitou strukturu , rotace je diferenciální s průměrnou periodou 19 hodin. Vlastní rotační perioda planety je 16 hodin, atmosféra tedy vzhledem k povrchu rotuje retorgrádně. V atmosféře se nachází obří anticyklóny, například Malá a Velká temná skvrna. Atmosféra má svoji zelenomodrou barvu, v horních vrstách převládá vodík a helium. Modrozelené zabarvení je způsobeno, podobně jako u Uranu, stopami metanu. Rychlosti větru naměřené sondou Voyager 2 přesahují 2000 km/h.

Parametry dráhy z poruch trajektorie Uranu spočetli nezávisle U.L´Verrier a J.C.Adams. Vlastní planetu v blízkosti předpovězené polohy nalezl 23.9.1846 J.Galle. Podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Magnetické pole má dipólový charakter, osa je skloněna o 47° vzhledem k rotační ose a posunutá od středu o 0,55 R. Detekovány slabé polární záře (Voyager 2).

Poslední komentáře
02.03.2009 13:30:38: ja chci hry ne vesmir ty blbe blbe
 
Těším se na další návštěvu... ;-)