Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Saturn

Saturn

Saturn, v pořadí 6. planeta od Slunce, je zároveň druhou největší ve Slenční soustavě. Je charakteristická svým dobře viditelným prstencem, který můžeme pozorovat i menšími dalekohledy. Od Slunce je desetkrát dále než Země a proto je jeho teplota velmi nízká (-150°C). Průměrná hustota planety je nejnižší z celé Sluneční soustavy, dokonce nižší než hustota vody (na vodě by plaval). Saturn patří k obřím planetám Sluneční soustavy. Oběhne Slunce za 30 pozemských let, ale kolem vlastní osy se otočí za pouhých 10 hodin. Tato rychlý diferenciální rotace způsobuje obdobně jako Jupiter způsobuje obdobně jako na Jupiteru vznik pásů. V atmosféře jsou někdy pozorovány velké žluté či bílé skvrny (Velká bílá skvrna - 1990). Atmosféra je tvořen apřevážně vodíkem a heliem, s oblaky čpavku. V nitru se zřejmě nachází malé jádro z křemičitanů železa obklopené kovovým vodíkem. Vítr v atmosféře dosahuje rychlosti až 1800 km/h. Magnetické pole je slabší než u Jupitera, má dipólový charakter s osou téměř rovnoběžnou s rotační osou.

Vědci se domnívají, že kdysi kolem planety letělo těleso. Gravitace Saturnu jej rozdrtila a kamenné a ledové části začaly obíhat kolem planety a vytvořily prstenec. Tyto prstence tvořené drobnými částicemi jsou patrně ledem obalené kousky hornin o velikosti od několika centimetrů po desítky metrů. Ze Země se jeví, že se skládá ze třech částí, ale kosmická sonda Voyager 1 v roce 1985 objevila, že je tovřen tisíci uzounkými prstýnky. Přestože prstence jsou široké několik desítek tisíc km, jejich tloušťka je jen pár desítek metrů. V prstenci B byly nalezeny radiální struktury (loukotě). Prstenec F je složen z několika propletených prstenců, gravitačně ovlivňovaných tzv. "pastýřskými" měsíci. Předpokládáme, že planetární prstence vznikly roztrháním některých měsíců dopadem komet a meteoroidů nebo slapovými silami mateřské planety. Čím blíže je měsíc k planetě, tím větší je rozdíl gravitačního působení na přivrácenou a odvrácenou stranu měsíce. Po překročení určité vzdálenosti rozdíl sil běžnou horninu roztrhá.

Poslední komentáře
22.04.2008 22:54:41: http://shelbydap.wgz.cz Fun vírusy ............ WVW (Worm Virus Web) ...:::By Shelby:::...smiley...
18.04.2008 15:49:35: jo de to je docela dobre!!!
08.04.2008 17:02:09: co vsetci mate proti tomu? vsak je to dobre!smiley${1}
07.04.2008 16:13:11: mas to uplně blbě
 
Těším se na další návštěvu... ;-)