Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Uran

Uran

Sedmá planeta Sluneční soustavy je další z plynných obrů s nízkou teplotou (-220°C=53K). Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující namodralé zabarvení. Ve středu Uranu je jádro z hornin a železa. Rotační osa Uranu je vzhledem k rovině oběhu stočená na bok (98°), patrně při střetu s jinou velkou planetou při vzniku Sluneční soustavy. Sama rotace je diferenciální s periodou 16-17 hodin. Rychlost větrů v atmosféře dosahuje až 600 km/h. Planeta má 11 málo patrných mladých prstenců, objevených při zákrytu jedné hvězdy Uranem.

Magnetická osa svírá úhel 59° a je zančně exentrická (prochází 8000 km od středu planety). Sama magnetosféra je výrazná, internzita pole je srovnatelná s intenzitou pole Země, ohon je zkroucen do tavru vývrtky díky vlastní rotaci planety. Radiační pásy u Uranu jsou podobné radiačním pásům u Saturnu.

V čase průchodu Voyagera 2 byl Uranův jižní pól natočen téměř přímo ke Slunci. Z toho plyne zvláštní skutečnost, a sice, že polární oblasti přijmou více energie od Slunce než jeho rovník. Uran je přesto žhavější u rovníku než u pólů. Mechanismus, který by toto vysvětlil zatím není znám. Teplota centra planety se odhaduje na 11 000 K, přičemž průměrná teplota mraků na povrchu je -193°C (80K).

Poslední komentáře
11.12.2007 13:13:55: smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
30.10.2007 11:31:47: a href="http://www.megarapid.eu/?partner=12809">
30.10.2007 11:31:40: src="http://www.megarapid.eu/client/megarapid-userbar-anim.gif" alt="megarapid.eu - stahování z rapi...
30.10.2007 11:30:08: a href="http://www.megarapid.eu/?partner=12809">
 
Těším se na další návštěvu... ;-)