Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Země a Měsíc

Základní data

Základní data o Zemi

Hmotnost

5,9×1024 kg

Průměr

12 700 km

Hustota

5 520 kg m−3

Magnetický dipólový moment

8×1015 T·m3

Průměrná povrchová teplota

13°C

Doba otočení kolem osy

1 den

Doba oběhu kolem Slunce

365,26 dne

Průměrná vzdálenost od Slunce 

149×106 km

Počet měsíců

1

Oběžná rychlost kolem Slunce

30 km/s

Parametry plazmatu: 

Sluneční vítr:

n ~ 10 cm−3; v ~ 450 km/s; T ~ 50 eV; B ~ 200×10−6 G

Plazmosféra: 

T ~ 50 eV, korotuje se Zemí

Plazmový ohon:  

n ~ 0,5 cm−3; T ~ 1÷10 keV; α~ 60÷70°

Hraniční vrstva: 

n ~ 1 cm−3; odděluje mg. pole Země od okolí

Žádné komentáře
 
Těším se na další návštěvu... ;-)