Oko do vesmíru

Vesmír je nekonečný a je v něm nekonečně mnoho zajímavých věcí...

Země a Měsíc

Země

Země je ve Vesmíru výjimečným místem. Doposud je to jediné místo, o kterém víme, že na něm existuje život. Země je třetí planetou v pořadí od Slunce, od kterého je vzdálená 149 milionů km. Zemi trvá 365,256 dnů, než oběhne svoji dráhu kolem Slunce. Průměr Země je 12 756 km, což je pouze o několik km více, než je průměr Venuše. Od ostatních planet se liší hlavně tím, že je na ní voda v kapalném stavu, jenž zakrývá 2/3 povrchu planety. Země sestává z těchto vrstev: jádro, plášť, kůra, troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra. Plášť a kůra jsou odděleny tzv. Mohorovičovým rozhraním. Kůra se posouvá a "plave" na polotekutém plášti. Teplota v centru Země je 5 100°C, tlak 0,4 TPa. Magnetické pole Země má přibližně dipólový charakter, je deformováno Slunečním větrem do charakteristického tvaru.

Naše atmosféra se skládá ze 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% ostatních plynů. Atmosféra Země je v celé Sluneční soustavě jedinečná, protože se v ní nalézá kyslík a 5km silná ozonosféra, která brání pronikání smtrícímu záření z Vesmíru (ultrafialové paprsky aj.) Atmosféra Země nás také chrání před meteory, které díky ní většinou shoří vysoko nad povrchem.

Rotační osa Země je skloněna o 23° vzhledem ke kolmici k oběžné dráze Země. Rotační osa vykazuje řadu pohybů. Z nich nejvýznamnější jsou:      1. Pohyb zemské osy spolu se Zemí v prostoru. Tento pophyb je způsoben poruchami dalších těles, většinou Slunce a Měsíce. Nejvýznamnější jsou dva pohyby: PRECESE - (26 000 let, Platónský rok), která představuje pohyb po plášti kužele s vrcholným úhlem 23°. Precesi znal již Hipparcos ve 2. století př.n.l.  NUTACE - (18,6 roku) drobné zvlnění precesního pohybu s celou řadou period. Nejvýraznější je dlouhá 18,6 roku a experimentálně byla objevena Bradleym v 18. století.      2. Pohyb zemské osy vůči povrchu Země. Tento pohyb je způsoben přesuny hmot uvnitř a na povrchu Země. V průsečíku zemské osy s povrchem tento pohyb zahrnuje oblast o velikosti cca 30 m. Nejvýznamnější jsou dvě periody: CHANDLEROVA PERIODA - (435 dní) je způsobena vlivem netuhosti zemského tělesa, zejména vlivem oceánů. VLIV TEKUTÉHO JÁDRA - (cca 1 den).

Poslední komentáře
07.01.2008 20:23:44: Dovolil jsem si přidat na svůj web odkaz na tyto skvělé stránky o vesmíru... příjdou mi opravdu věcn...
26.04.2007 18:59:10: smiley${1}
20.04.2007 13:38:16: hyghyhvjsmiley${1}
09.03.2007 10:38:27: smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley[03][05][03][09][09]...
 
Těším se na další návštěvu... ;-)